Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựPhương pháp quản lý chăm sóc sức khoẻ (Managed care)
Phương pháp quản lý chăm sóc sức khoẻ (Managed care)

Phương pháp quản lý chăm sóc sức khoẻ đề cập đến một hệ thống chăm sóc sức khỏe, trong đó các công ty bảo hiểm hoặc tổ chức quản lý và điều phối các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên, tập trung vào hiệu suất chi phí và chất lượng 

Ví dụ
Một công ty triển khai Phương pháp quản lý chăm sóc sức khoẻ bằng cách cung cấp cho nhân viên một kế hoạch tổ chức bảo hiểm sức khỏe (HMO), giới hạn họ sử dụng một mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ưa thích, giúp kiểm soát chi phí chăm sóc sức khỏe.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!