Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTổ chức Duy trì Sức khỏe (HMO)
Tổ chức Duy trì Sức khỏe (HMO)

Tổ chức Duy trì Sức khỏe (HMO) là một loại tổ chức quản lý chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các thành viên với một khoản phí cố định được trả trước. HMO nhằm mục tiêu cung cấp chăm sóc sức khỏe hiệu quả chi phí và có phối hợp bằng cách thành lập một mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm bác sĩ, bệnh viện và chuyên gia.
    
HMO thường yêu cầu thành viên lựa chọn một bác sĩ chăm sóc sức khỏe cơ bản (PCP) từ mạng lưới nội bộ, người đóng vai trò là điểm liên lạc chính cho tất cả nhu cầu chăm sóc sức khỏe. PCP phối hợp và quản lý chăm sóc sức khỏe cho thành viên, bao gồm việc giới thiệu chuyên gia khi cần thiết. HMO thường tập trung vào việc phòng ngừa và áp đặt hạn chế đối với dịch vụ ngoài mạng, yêu cầu xin phép trước cho các thủ tục hoặc cuộc hội chẩn không cấp cứu.
 
Ví dụ
Hãy tưởng tượng bạn làm việc cho một tập đoàn lớn cung cấp một chương trình bảo hiểm sức khỏe thông qua một HMO. Là một nhân viên, bạn sẽ phải chọn một bác sĩ chăm sóc sức khỏe cơ bản từ mạng lưới HMO. Giả sử bạn chọn bác sĩ Smith làm PCP của mình. Khi cần chăm sóc y tế, bạn sẽ bắt đầu bằng việc thăm bác sĩ Smith. Nếu bác sĩ Smith xác định bạn cần thăm một chuyên gia, chẳng hạn như bác sĩ da liễu hoặc bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, ông sẽ giới thiệu bạn đến một chuyên gia trong mạng lưới HMO.
 
Giả sử bạn mắc một bệnh về da và cần thăm bác sĩ da liễu. Vì bạn là thành viên của HMO, bạn sẽ phải chọn một bác sĩ da liễu từ mạng lưới nhà cung cấp của HMO. Nếu bạn đi thăm một bác sĩ da liễu ngoài mạng mà không có sự cho phép đúng đắn, HMO có thể không chi trả chi phí hoặc bạn có thể phải trả nhiều tiền hơn từ túi tiền cá nhân.
 
Tóm lại, HMO là một tổ chức chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ toàn diện cho thành viên với một khoản phí trả trước. Nó tập trung vào việc cung cấp chăm sóc hiệu quả chi phí, nhấn mạnh bác sĩ chăm sóc sức khỏe cơ bản là người phối hợp chăm sóc sức khỏe chính và hạn chế dịch vụ ngoài mạng trừ trường hợp có sự cho phép.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!