Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựYêu cầu bỏ quyền (Quitclaim)
Yêu cầu bỏ quyền (Quitclaim)

Yêu cầu bỏ quyền là một văn bản pháp lý chuyển quyền sở hữu hoặc quyền lợi đối với một tài sản từ bên này sang bên khác, từ bỏ bất kỳ quyền yêu cầu hoặc quyền lợi nào mà bên chuyển giao có thể có. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong các giao dịch bất động sản hoặc để giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu tài sản.

Ví dụ 

Một cá nhân đồng sở hữu tài sản với người khác ký chứng thư từ bỏ quyền sở hữu để chuyển quyền sở hữu của họ cho bên kia, từ bỏ bất kỳ quyền hoặc khiếu nại nào mà họ có đối với tài sản.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!