Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựXử lý tích lũy phép (Leave Accrual Processing)
Xử lý tích lũy phép (Leave Accrual Processing)

Xử lý Tích lũy Nghỉ phép đề cập đến việc tính toán và ghi lại một cách có hệ thống số thời gian nghỉ được trả lương (như nghỉ phép hoặc nghỉ ốm) mà nhân viên tích lũy theo thời gian. Quá trình này rất quan trọng đối với việc quản lý nhân sự nhằm đảm bảo theo dõi chính xác số dư nghỉ phép của nhân viên.

Ví dụ

  • Hệ thống phần mềm nhân sự tự động tính toán và cập nhật số ngày nghỉ phép cộng dồn của nhân viên trong mỗi kỳ lương dựa trên chính sách của công ty.
  • Xử lý Tích lũy Nghỉ phép giúp ngăn nhân viên nghỉ phép nhiều hơn số tiền họ có được.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!