Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựXử lý theo thời gian thực (Real-Time Processing)
Xử lý theo thời gian thực (Real-Time Processing)

Xử lý theo thời gian thực là một phương pháp xử lý và xử lý dữ liệu ngay khi có sẵn, không có bất kỳ độ trễ nào. Phương pháp này liên quan đến việc thu thập, phân tích và hành động dựa trên dữ liệu trong thời gian thực để cho phép đưa ra quyết định và phản hồi nhanh chóng.

Ví dụ 

Nền tảng giao dịch chứng khoán xử lý các lệnh mua và bán theo thời gian thực, thực hiện các giao dịch ngay lập tức khi chúng được nhận, để tận dụng các cơ hội thị trường và đảm bảo giao dịch kịp thời.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!