Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựXếp hạng hiệu suất (Performance rating)
Xếp hạng hiệu suất (Performance rating)

Xếp hạng hiệu suất là một đánh giá hoặc đánh giá được đưa ra cho nhân viên để đo lường và truyền đạt mức độ hiệu suất và đóng góp của họ trong vai trò của họ. Đó là một cách có hệ thống để cung cấp phản hồi và đo lường thành tích, kỹ năng và hành vi của nhân viên đối với các tiêu chí hoặc mục tiêu thực hiện đã xác định trước.

Ví dụ
Có thể sử dụng thang đánh giá từ 1 đến 5, trong đó 1 là thấp nhất và 5 là cao nhất. Dựa trên thang đo này, hiệu suất của nhân viên có thể được đánh giá là 3, cho biết hiệu suất đạt yêu cầu hoặc 4, cho biết hiệu suất trên trung bình. Xếp hạng hiệu suất thường được xác định thông qua sự kết hợp của phản hồi liên tục, đánh giá hiệu suất thường xuyên, đánh giá thành tích mục tiêu và đánh giá của người giám sát. Đó là cơ sở để đưa ra các quyết định liên quan đến lương thưởng, thăng chức, cơ hội đào tạo và phát triển cũng như các kế hoạch cải thiện hiệu suất. Quá trình đánh giá hiệu suất được thiết kế để cung cấp cho nhân viên sự hiểu biết rõ ràng về những kỳ vọng về hiệu suất, điểm mạnh và điểm cần cải thiện, cũng như cho phép người quản lý phân biệt các mức hiệu suất và đưa ra quyết định sáng suốt về hiệu suất của nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!