Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựXác minh việc làm (Employment verification)
Xác minh việc làm (Employment verification)

Xác minh việc làm là quá trình xác nhận lịch sử việc làm của một cá nhân, thường được thực hiện bởi nhà tuyển dụng hoặc cơ quan bên thứ ba. Nó liên quan đến việc xác minh các chi tiết như chức danh công việc, ngày làm việc, thông tin về tiền lương và trách nhiệm công việc được cung cấp bởi người xin việc hoặc nhân viên hiện tại.

Ví dụ

Trước khi thuê nhân viên mới, người sử dụng lao động có thể liên hệ với người sử dụng lao động trước đây của ứng viên để xác minh tính chính xác của thông tin được cung cấp trong sơ yếu lý lịch hoặc đơn đăng ký, đảm bảo rằng cá nhân đó có đủ trình độ và kinh nghiệm cần thiết.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!