Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựVòng đời nhân viên (Employee Lifecycle)
Vòng đời nhân viên (Employee Lifecycle)

Vòng đời của nhân viên là các giai đoạn khác nhau mà một nhân viên trải qua trong thời gian họ làm việc cho một tổ chức, từ quá trình tuyển dụng và tuyển dụng ban đầu cho đến khi kết thúc công việc của họ. Điều này bao gồm giới thiệu, đào tạo và phát triển, quản lý hiệu suất, phát triển nghề nghiệp và quy trình rút lui.

Ví dụ
Một nhân viên được một công ty tuyển dụng và trải qua quá trình giới thiệu để làm quen với văn hóa và kỳ vọng của công ty. Sau đó, họ nhận được các cơ hội đào tạo và phát triển, được đánh giá hiệu suất thường xuyên và có thể được thăng chức hoặc giao các vai trò mới trong công ty trước khi rời khỏi tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!