Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựVốn xã hội (Social capital)
Vốn xã hội (Social capital)

Vốn xã hội đề cập đến giá trị và lợi ích mà các cá nhân hoặc nhóm có được từ mạng lưới xã hội và các mối quan hệ xã hội của họ. Đại diện cho các nguồn lực, sự tin tưởng và hỗ trợ tồn tại trong một mạng xã hội, có thể được tận dụng cho lợi ích cá nhân và tập thể. Vốn xã hội dựa trên ý tưởng rằng các kết nối và tương tác xã hội có thể mang lại những lợi ích hữu hình và vô hình góp phần vào sự thịnh vượng của cá nhân và xã hội.

Ví dụ
Vốn xã hội là một nhóm kết nối chuyên nghiệp, nơi các cá nhân trong cùng ngành hoặc lĩnh vực tập hợp lại để trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp hỗ trợ. Bằng cách tham gia vào mạng, các thành viên có thể truy cập thông tin có giá trị về cơ hội việc làm, xu hướng của ngành và các nguồn phát triển nghề nghiệp. Họ cũng có thể xây dựng mối quan hệ với những cá nhân có ảnh hưởng, những người có thể đưa ra hướng dẫn, cố vấn hoặc cơ hội hợp tác. Thông qua các kết nối và tương tác này, các cá nhân có thể nâng cao triển vọng nghề nghiệp của họ, có được những hiểu biết mới và khai thác kiến thức và tài nguyên tập thể của mạng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!