Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựViệc làm chuyển tiếp (Transitional Employment)
Việc làm chuyển tiếp (Transitional Employment)

Việc làm chuyển tiếp (Transitional Employment) là sự sắp xếp công việc tạm thời do người sử dụng lao động cung cấp để hỗ trợ các cá nhân chuyển từ trạng thái thất nghiệp hoặc khuyết tật sang việc làm thường xuyên, toàn thời gian. Điều này đóng vai trò là cầu nối giữa thời kỳ thất nghiệp và công việc ổn định, lâu dài, thường cung cấp giảm giờ làm, sửa đổi nhiệm vụ và hỗ trợ bổ sung để tạo điều kiện cho lực lượng lao động trở lại làm việc suôn sẻ hơn.

Ví dụ
Một công ty sản xuất có thể cung cấp cơ hội việc làm chuyển tiếp cho người lao động đang hồi phục sau chấn thương. Những cá nhân này có thể làm việc bán thời gian với những công việc ít đòi hỏi thể chất hơn trong khi vẫn nhận được hỗ trợ phục hồi chức năng. Khi lấy lại được khả năng của mình, họ có thể dần dần chuyển sang công việc toàn thời gian trước đây hoặc tìm việc làm thay thế với điều kiện cần thiết. Cách tiếp cận này giúp cả nhân viên và công ty duy trì năng suất và thúc đẩy một môi trường làm việc mang tính hỗ trợ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!