Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựVi phạm dữ liệu (Data breach)
Vi phạm dữ liệu (Data breach)

Vi phạm dữ liệu (Data breach) là trường hợp dữ liệu thương mại có tính bảo mật (bao gồm dữ liệu của khách hàng hoặc bên thứ ba) đã được truy cập, xem hoặc sử dụng bởi một tổ chức hoặc cá nhân mà không có thẩm quyền hoặc sự cho phép để làm việc.

Ví dụ
Vi phạm dữ liệu là khi hệ thống máy tính của công ty bị tấn công và dữ liệu khách hàng, bao gồm tên, địa chỉ email và số thẻ tín dụng, bị truy cập và đánh cắp bất hợp pháp. Các cá nhân không được ủy quyền có thể sử dụng thông tin bị đánh cắp này cho các hoạt động lừa đảo, dẫn đến tổn thất tài chính và khả năng gây hại cho những khách hàng bị ảnh hưởng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!