Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựVăn hóa nơi làm việc (Workplace culture)
Văn hóa nơi làm việc (Workplace culture)

Văn hóa nơi làm việc đề cập đến những giá trị, niềm tin, chuẩn mực và hành vi được chia sẻ đặc trưng cho một tổ chức. Nó bao gồm bầu không khí và môi trường chung trong đó nhân viên làm việc, định hình sự tương tác, quyết định và thái độ của họ đối với công việc.

Ví dụ
Trong một công ty có nền văn hóa đổi mới mạnh mẽ, nhân viên được khuyến khích động não và triển khai các ý tưởng mới thường xuyên. Văn hóa này thể hiện rõ khi các nhóm hợp tác cởi mở, ban quản lý hỗ trợ thử nghiệm và có niềm tin chung vào tầm quan trọng của việc cải tiến liên tục.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!