Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựỦy ban Quan hệ Lao động Quốc gia (The National Labor Relations Board)
Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia (The National Labor Relations Board)

Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia (NLRB) là một cơ quan liên bang độc lập tại Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực thi và quản lý Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia (NLRA). Có nhiệm vụ bảo vệ quyền của người lao động trong việc tham gia thương lượng tập thể, tổ chức công đoàn và tham gia vào các hoạt động phối hợp khác để cải thiện điều kiện làm việc của họ. NLRB giám sát và tiến hành các cuộc bầu cử để nhân viên quyết định xem họ có muốn có đại diện của công đoàn hay không, điều tra các biện pháp lao động không công bằng, giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động hoặc các tổ chức lao động.

Ví dụ
Vai trò của NLRB là khi nhân viên trong công ty bày tỏ mong muốn thành lập công đoàn. NLRB sẽ giám sát quá trình bầu cử, đảm bảo quá trình này được tiến hành công bằng và không bị can thiệp. Chẳng hạn như việc chủ lao động đe dọa hoặc trả thù những nhân viên tham gia vào các hoạt động của công đoàn. Nếu công đoàn được chứng nhận, NLRB sẽ tạo điều kiện cho thương lượng tập thể giữa công đoàn và người sử dụng lao động để thương lượng các điều khoản và điều kiện làm việc. 

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!