Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựUniformed Services Employment and Reemployment Rights Act (USERRA)
Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act (USERRA)

USERRA là luật liên bang của Hoa Kỳ được thiết kế để bảo vệ quyền làm việc của các cá nhân đang phục vụ hoặc đã từng phục vụ trong các quân ngũ, bao gồm cả quân đội. Luật này đảm bảo rằng những cá nhân này có thể quay trở lại công việc dân sự của họ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự mà không phải đối mặt với sự phân biệt đối xử.

Ví dụ
Một người lính đang tại ngũ được đảm bảo quyền được tuyển dụng lại công việc dân sự của mình sau khi trở về từ việc triển khai, đảm bảo anh ta không bị thất bại trong sự nghiệp do nghĩa vụ quân sự.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!