Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựỨng viên thụ động (Passive candidate)
Ứng viên thụ động (Passive candidate)

Một Ứng viên thụ động đề cập đến một cá nhân hiện đang làm việc và không tích cực tìm kiếm một công việc mới nhưng có thể sẵn sàng xem xét các cơ hội nghề nghiệp mới nếu được tiếp cận bởi nhà tuyển dụng hoặc người sử dụng lao động. Không giống như những ứng viên chủ động đang tích cực nộp đơn xin việc và tích cực tìm kiếm việc làm mới, những ứng viên thụ động thường hài lòng với công việc hiện tại của họ và không tích cực tìm kiếm sự thay đổi. Tuy nhiên, họ có thể sẵn sàng khám phá những cơ hội mới nếu được cung cấp những lời đề nghị hấp dẫn.

Ví dụ
Một nhà phát triển phần mềm làm việc cho một công ty công nghệ được tiếp cận bởi một nhà tuyển dụng từ một công ty khác, người này đưa ra một vai trò đầy thử thách với mức lương và cơ hội phát triển tốt hơn. Mặc dù nhà phát triển không tích cực tìm kiếm một công việc mới, nhưng họ sẵn sàng khám phá cơ hội do lời đề nghị hấp dẫn và tiềm năng thăng tiến nghề nghiệp

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!