Ứng viên (Applicant)

Ứng viên đề cập đến một cá nhân đã bày tỏ sự quan tâm đến một vị trí công việc trong một tổ chức bằng cách gửi đơn đăng ký hoặc sơ yếu lý lịch. Họ là những người đang tích cực tìm kiếm việc làm và đang trong giai đoạn đầu của quá trình tuyển dụng và lựa chọn.

Ví dụ:
John Smith là ứng viên cho vị trí Cộng tác viên bán hàng tại Công ty XYZ. Anh ấy đã gửi sơ yếu lý lịch của mình và hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến để được xem xét cho vai diễn này.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!