Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTỷ lệ vòng tròn đỏ (Red Circle Rate)
Tỷ lệ vòng tròn đỏ (Red Circle Rate)

Mức lương cao hơn mức tối đa của một dải lương cho một công việc cụ thể. Điều này được sử dụng khi kỹ năng và kinh nghiệm của một nhân viên vượt qua yêu cầu của vị trí, nhưng không có vị trí cấp cao hơn có sẵn.

Ví dụ
Một kỹ sư phần mềm có kỹ năng chuyên môn được trả lương cao hơn các kỹ sư phần mềm khác ở cùng vị trí, do có trình độ đặc biệt.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!