Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTỷ lệ từ bỏ (Abandonment rates)
Tỷ lệ từ bỏ (Abandonment rates)

Tỷ lệ từ bỏ đề cập đến tỷ lệ phần trăm khách hàng hoặc người dùng từ bỏ hoặc ngừng một quy trình cụ thể, chẳng hạn như mua hàng trực tuyến, ứng dụng hoặc cuộc gọi dịch vụ khách hàng, trước khi hoàn tất quy trình đó. Tỷ lệ này chỉ ra mức độ thất vọng hoặc không hài lòng của các cá nhân trong suốt quá trình.

Ví dụ 

Công ty thương mại điện tử đã phân tích tỷ lệ bỏ qua trang web của mình và phát hiện ra rằng nhiều khách hàng đã từ bỏ giỏ hàng của họ trong quá trình thanh toán do các tùy chọn thanh toán phức tạp.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!