Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTỷ lệ tham gia lao động (Labor force participation)
Tỷ lệ tham gia lao động (Labor force participation)

Sự tham gia lực lượng lao động là tỷ lệ phần trăm dân số trong độ tuổi lao động (thường từ 15 đến 64 tuổi) có việc làm hoặc đang tích cực tìm kiếm việc làm. Đây là một chỉ số kinh tế và nhân khẩu học quan trọng cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức độ người dân tham gia vào thị trường lao động. Sự tham gia của lực lượng lao động thường được sử dụng để đánh giá sức khỏe và sức sống của một nền kinh tế và đưa ra dự đoán về xu hướng lực lượng lao động trong tương lai.

Ví dụ
Ở Mỹ, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động vào tháng 7 năm 2023 là 61,7%. Điều này có nghĩa là 61,7% dân số từ 15 đến 64 tuổi đã có việc làm hoặc đang tích cực tìm kiếm việc làm trong tháng đó. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng có thể cho thấy nền kinh tế đang cải thiện, trong khi tỷ lệ giảm có thể gợi ý những thách thức như tình trạng thất nghiệp hoặc sự chán nản của những người lao động tiềm năng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!