Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTỷ lệ số dặm liên bang (Federal Mileage Rate)
Tỷ lệ số dặm liên bang (Federal Mileage Rate)

Tỷ lệ số dặm liên bang, còn được gọi là Tỷ lệ số dặm tiêu chuẩn, là tỷ lệ hoàn trả do Sở thuế vụ (IRS) thiết lập cho số tiền được trả cho mỗi dặm cho các chi phí đi lại liên quan đến kinh doanh mà nhân viên phải trả. Tỷ lệ này có thể được người sử dụng lao động sử dụng để tính toán số tiền hoàn trả mà nhân viên của họ phải trả khi sử dụng phương tiện cá nhân của họ cho các mục đích liên quan đến công việc.

Ví dụ

Nếu một nhân viên đi 100 dặm cho các mục đích liên quan đến kinh doanh và Tỷ lệ số dặm liên bang được đặt ở mức 0,56 đô la cho mỗi dặm, người sử dụng lao động sẽ hoàn trả cho nhân viên 56,00 đô la cho số dặm đã đi.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!