Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTỷ lệ nhân viên nghỉ việc (Employee turnover)
Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc (Employee turnover)

Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc đề cập đến tỷ lệ nhân viên rời khỏi công ty và được thay thế bằng những người mới thuê. Nó thường được đo bằng tỷ lệ phần trăm của tổng số nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định. Tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên cao có thể là dấu hiệu của các vấn đề như mức độ hài lòng trong công việc thấp, điều kiện làm việc tồi tệ hoặc tiền lương và phúc lợi không thỏa đáng.

Ví dụ
Một công ty có tỷ lệ nghỉ việc là 25% trong một năm, nghĩa là cứ 4 nhân viên thì có 1 người rời công ty và được thay thế bằng những người mới.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!