Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTỷ lệ năng suất (Yield ratios)
Tỷ lệ năng suất (Yield ratios)

Tỷ lệ năng suất đề cập đến mối quan hệ bằng số giữa số lượng ứng viên vượt qua các giai đoạn khác nhau của quá trình tuyển dụng và số lượng ứng viên hoàn thành xuất sắc từng giai đoạn. Những tỷ lệ này rất cần thiết để đánh giá hiệu suất và hiệu quả của các nỗ lực tuyển dụng, giúp các chuyên gia nhân sự đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa quy trình tuyển dụng của họ.

Ví dụ
Nếu một công ty nhận được 100 đơn đăng ký việc làm, sàng lọc 50 trong số đó, tiến hành phỏng vấn 20 ứng viên và cuối cùng thuê 5 nhân viên, tỷ suất lợi nhuận sẽ như sau:

  • Tỷ lệ năng suất ứng tuyển vào sàng lọc: 100 ứng dụng / 50 suất chiếu = 2:1
  • Tỷ lệ sàng lọc trên phỏng vấn: 50 buổi chiếu / 20 cuộc phỏng vấn = 2,5:1
  • Tỷ lệ năng suất phỏng vấn trên tuyển dụng: 20 cuộc phỏng vấn / 5 lần tuyển dụng = 4:1

Các tỷ lệ lợi nhuận này cung cấp thông tin chuyên sâu về hiệu quả của từng giai đoạn trong quy trình tuyển dụng, giúp nhóm nhân sự xác định những điểm nghẽn hoặc những lĩnh vực có thể cần cải thiện.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!