Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTỷ lệ duy trì (Retention rate)
Tỷ lệ duy trì (Retention rate)

Tỷ lệ giữ chân đề cập đến tỷ lệ phần trăm nhân viên ở lại với tổ chức trong một khoảng thời gian cụ thể. Đây là thước đo quan trọng để đánh giá khả năng giữ chân lực lượng lao động của tổ chức, biểu thị sự hài lòng, sự gắn kết của nhân viên và tình trạng chung của môi trường làm việc.

Ví dụ
Giả sử một công ty có 100 nhân viên vào đầu năm và đến cuối năm, 90 người trong số họ vẫn đang làm việc cho tổ chức. Trong trường hợp này, tỷ lệ giữ chân cho năm đó sẽ được tính như sau:

Tỷ lệ giữ chân = (Số nhân viên đầu năm/Số nhân viên cuối năm) *100

Tỉ lệ giữ chân = (90/100) *100 = 90%

Điều này có nghĩa là công ty có tỷ lệ giữ chân là 90% trong năm, cho thấy rằng họ có thể giữ chân 90% lực lượng lao động của mình. Tỷ lệ giữ chân nhân viên cao thường được coi là tích cực vì chúng cho thấy lực lượng lao động ổn định và hài lòng, trong khi tỷ lệ giữ chân thấp có thể báo hiệu các vấn đề cơ bản trong tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!