Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTỷ lệ còn trống (Vacancy Rate)
Tỷ lệ còn trống (Vacancy Rate)

Tỷ lệ còn trống (Vacancy Rate) đề cập đến tỷ lệ phần trăm các vị trí còn trống trong một tổ chức hiện chưa được lấp đầy. Đây là thước đo quan trọng được sử dụng để đánh giá hiệu quả tuyển dụng và quản lý lực lượng lao động. Tỷ lệ trống thấp hơn cho thấy tổ chức có ít vị trí trống hơn, đây có thể là dấu hiệu của chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài hiệu quả. Ngược lại, tỷ lệ trống cao hơn có thể gợi ý những khó khăn trong việc tuyển dụng hoặc giữ chân nhân viên.

Ví dụ
Nếu một công ty có 100 vị trí tuyển dụng nhưng chỉ có 90 vị trí trong số đó có nhân viên, tỷ lệ còn trống sẽ được tính như sau:

Tỷ lệ trống = (Số vị trí trống/Tổng số vị trí) × 100

<=> Tỷ lệ trống = (10/100) × 100 = 10%

Trong ví dụ này, tỷ lệ còn trống là 10%, cho thấy 10% vị trí của công ty hiện chưa được lấp đầy.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!