Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTuyển dụng ngang hàng (Lateral Recruitment)
Tuyển dụng ngang hàng (Lateral Recruitment)

Tuyển dụng ngang hàng (Lateral Recruitment), còn được gọi là quy trình tìm nguồn ứng viên thụ động, là một chiến lược nhân sự trong đó các tổ chức thuê những cá nhân có kinh nghiệm, kỹ năng và vai trò công việc tương tự từ các ngành cạnh tranh hoặc tương đương. Cách tiếp cận này nhằm mục đích mang lại những góc nhìn và chuyên môn mới mẻ cho công ty đồng thời giảm thiểu thời gian học tập.

Ví dụ
Một công ty công nghệ có thể tham gia vào hoạt động tuyển dụng bên cạnh bằng cách thuê một kỹ sư phần mềm từ một công ty công nghệ khác để hiểu rõ hơn về kinh nghiệm trước đây của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!