Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTuyển dụng điện tử (E-Recruiting)
Tuyển dụng điện tử (E-Recruiting)
Tuyển dụng điện tử (E-Recruiting) là việc sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông để tuyển dụng nhân sự. E-Recruiting giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình tuyển dụng một cách chuyên nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí tuyển dụng.
 
Một số tính năng đặc biệt của E-Recruiting là tạo và theo dõi các chiến dịch tuyển dụng chuyên nghiệp, tự động lọc và phân tích hồ sơ ứng viên, giúp đưa ra quyết định tuyển dụng chính xác hơn.
 
Ví dụ
Tạo các bài đăng trên các trang web tuyển dụng, sau đó tự động thu thập và lọc hồ sơ ứng viên phù hợp, rồi tự động gửi thư mời phỏng vấn, đánh giá ứng viên dựa trên các tiêu chí đã thiết lập trước đó để chọn ra những ứng viên tiềm năng nhất.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!