Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTuyển dụng có mục tiêu (Targeted Recruiting)
Tuyển dụng có mục tiêu (Targeted Recruiting)

Tuyển dụng có mục tiêu là một cách tiếp cận chiến lược trong nguồn nhân lực nhằm xác định và thu hút các ứng viên có trình độ cao với các kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ cụ thể phù hợp với nhu cầu hiện tại hoặc tương lai của tổ chức. Nó liên quan đến việc điều chỉnh các nỗ lực tuyển dụng để tập trung vào một nhóm hoặc phân khúc cụ thể nhằm đảm bảo tỷ lệ thành công cao hơn trong việc tìm kiếm nhân tài phù hợp.

Ví dụ

Giả sử một công ty công nghệ đang tìm kiếm một chuyên gia an ninh mạng. Thay vì đăng danh sách việc làm chung chung, họ tiến hành tuyển dụng có mục tiêu bằng cách tiếp cận các diễn đàn an ninh mạng, tham dự các sự kiện dành riêng cho ngành và tận dụng mạng lưới chuyên nghiệp để kết nối trực tiếp với các ứng viên sở hữu bộ kỹ năng chính xác cần thiết. Cách tiếp cận tập trung này làm tăng cơ hội tìm được chuyên gia an ninh mạng lý tưởng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!