Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTuyên bố về giá trị (Values Statement)
Tuyên bố về giá trị (Values Statement)

Tuyên bố về Giá trị là một tài liệu bằng văn bản trong ngành nhân sự trình bày rõ ràng niềm tin, nguyên tắc và tiêu chuẩn đạo đức cốt lõi của tổ chức. Nó đóng vai trò là khuôn khổ hướng dẫn cho nhân viên, xác định văn hóa và kỳ vọng của công ty.

Ví dụ
Tuyên bố về Giá trị của một công ty có thể nhấn mạnh tính chính trực, tinh thần đồng đội và tập trung vào khách hàng, nêu bật tầm quan trọng của sự trung thực, hợp tác và sự hài lòng của khách hàng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!