Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTừ đầu năm cho đến nay (Year to Date)
Từ đầu năm cho đến nay (Year to Date)

Từ đầu năm đến nay (YTD) là số liệu tài chính và nhân sự quan trọng giúp theo dõi và tóm tắt hiệu suất, thu nhập, chi phí hoặc dữ liệu liên quan khác của một cá nhân hoặc tổ chức từ đầu năm dương lịch cho đến ngày hiện tại. Nó cung cấp một cái nhìn nhanh về tiến trình tích lũy trong một khung thời gian cụ thể.

Ví dụ
Trong nhân sự, YTD thường được sử dụng để tính tổng thu nhập hoặc phúc lợi của nhân viên được tích lũy kể từ ngày 1 tháng 1 của năm hiện tại. Ví dụ: nếu mức lương cơ bản của nhân viên là 50.000 USD hàng năm và hiện tại là ngày 1 tháng 5 thì thu nhập từ đầu năm của họ sẽ là 20.833,33 USD (50.000 USD / 12 tháng * 4 tháng). Con số này rất cần thiết cho mục đích tính thuế, tiền thưởng hoặc đánh giá hiệu quả hoạt động. Tương tự, bộ phận nhân sự có thể sử dụng số liệu YTD để giám sát việc sử dụng phúc lợi, chẳng hạn như theo dõi tổng số ngày nghỉ phép của nhân viên trong năm.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!