Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTừ đầu năm cho đến nay (Year to Date)
Từ đầu năm cho đến nay (Year to Date)

Từ đầu năm đến nay (YTD) là một thuật ngữ thường được sử dụng trong tài chính và kế toán để chỉ khoảng thời gian bắt đầu từ đầu năm hiện tại cho đến ngày nay. Cho phép theo dõi và phân tích dữ liệu tài chính hoặc liên quan đến hiệu suất trong một khung thời gian cụ thể trong cùng một năm dương lịch.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!