Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTruyền thông nội bộ (Internal communications)
Truyền thông nội bộ (Internal communications)

Truyền thông nội bộ đề cập đến các quy trình và chiến lược được sử dụng bởi một tổ chức để tạo điều kiện giao tiếp hiệu quả và chia sẻ thông tin giữa các nhân viên của mình. Liên quan đến việc trao đổi tin nhắn, cập nhật và thông tin quan trọng trong công ty, nhằm thúc đẩy sự gắn kết, liên kết và cộng tác giữa các nhân viên. Thông tin liên lạc nội bộ có thể được phân phối qua nhiều kênh khác nhau, chẳng hạn như bản tin công ty, cổng mạng nội bộ, thông tin liên lạc qua email, cuộc họp nhóm, nền tảng kỹ thuật số và các công cụ khác được thiết kế để tiếp cận và kết nối với nhân viên.

Ví dụ
Công ty XYZ thực hiện một chiến lược truyền thông nội bộ mạnh mẽ để giữ cho nhân viên của mình được thông báo và gắn kết. Họ thường xuyên gửi email và bản tin cho toàn công ty để chia sẻ những cập nhật quan trọng về những thay đổi trong tổ chức, sáng kiến mới và các sự kiện sắp tới. Ngoài ra, họ duy trì một cổng thông tin mạng nội bộ nơi nhân viên có thể truy cập tin tức, tài nguyên của công ty và cộng tác với đồng nghiệp. Công ty cũng tổ chức các cuộc họp hàng tháng tại tòa thị chính, nơi các nhà lãnh đạo cấp cao cung cấp thông tin cập nhật và trả lời các câu hỏi của nhân viên. Bằng cách ưu tiên truyền thông nội bộ, Công ty XYZ đảm bảo rằng nhân viên được cung cấp đầy đủ thông tin, được kết nối và có thông tin cần thiết để thực hiện vai trò của họ một cách hiệu quả.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!