Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrưởng phòng thuê nhân lực (Hiring manager)
Trưởng phòng thuê nhân lực (Hiring manager)

Trưởng phòng thuê nhân lực là một cá nhân trong một tổ chức chịu trách nhiệm quản lý quy trình tuyển dụng và lựa chọn nhân viên mới. Họ đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định tài năng, đánh giá ứng viên và đưa ra quyết định tuyển dụng. Người quản lý tuyển dụng làm việc chặt chẽ với các chuyên gia nhân sự và các bên liên quan khác để đảm bảo thu hút thành công các ứng viên đủ điều kiện.

Ví dụ
Là người quản lý tuyển dụng cho một nhóm phát triển phần mềm, John chịu trách nhiệm lấp đầy các vị trí còn trống bằng các lập trình viên có tay nghề cao. Anh ấy làm việc chặt chẽ với bộ phận nhân sự để xác định các yêu cầu công việc, sàng lọc hồ sơ và thực hiện các cuộc phỏng vấn kỹ thuật. Sau khi đánh giá chuyên môn kỹ thuật, khả năng làm việc nhóm và sự phù hợp với các giá trị của công ty của ứng viên, John đưa ra quyết định tuyển dụng cuối cùng và mở rộng lời mời làm việc cho các ứng viên được chọn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!