Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrung tâm giới thiệu việc làm (Temp agency)
Trung tâm giới thiệu việc làm (Temp agency)

Trung tâm giới thiệu việc làm còn được gọi là công ty cung cấp nhân viên tạm thời hoặc công ty nhân sự, là một công ty kết nối nhà tuyển dụng với người lao động tạm thời. Các công ty này tuyển dụng, sàng lọc và thuê những người đang tìm kiếm cơ hội làm việc ngắn hạn hoặc dựa trên hợp đồng. Trung tâm giới thiệu việc làm đóng vai trò như một trung gian, kết hợp kỹ năng và năng lực của những người lao động tạm thời với nhu cầu của các doanh nghiệp hoặc tổ chức cần nhân viên tạm thời.

Ví dụ
Trung tâm giới thiệu việc làm là một công ty chuyên cung cấp nhân viên hỗ trợ hành chính cho các tổ chức khác nhau theo hợp đồng tạm thời. Công ty này duy trì một nguồn ứng viên có đủ trình độ và sẵn sàng nhận các nhiệm vụ kéo dài từ vài ngày đến vài tháng. Khi một công ty khách hàng cần hỗ trợ hành chính tạm thời, họ có thể liên hệ với trung tâm giới thiệu việc làm, cung cấp yêu cầu của mình và công ty sẽ chỉ định một ứng viên phù hợp để thực hiện vai trò trong khoảng thời gian xác định.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!