Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrò chơi hóa (Gamification)
Trò chơi hóa (Gamification)

Trò chơi hóa là việc sử dụng các yếu tố trò chơi, chẳng hạn như hệ thống điểm, bảng xếp hạng và huy hiệu, trong các bối cảnh không phải trò chơi để thu hút và thúc đẩy nhân viên. Cách tiếp cận này có thể được sử dụng để làm cho các nhiệm vụ công việc trở nên thú vị và thử thách hơn, đồng thời tạo ra cảm giác cạnh tranh và thành tích giữa các nhân viên.

Ví dụ

Người quản lý nhân sự có thể sử dụng trò chơi hóa để khuyến khích nhân viên hoàn thành các mô-đun đào tạo trực tuyến bằng cách tạo hệ thống điểm và bảng xếp hạng để theo dõi tiến độ và phần thưởng hoàn thành. Điều này có thể tạo ra cảm giác hoàn thành và khuyến khích nhân viên tham gia vào các tài liệu đào tạo.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!