Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrạng thái FLSA (FLSA Status)
Trạng thái FLSA (FLSA Status)

FLSA là viết tắt của Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng, là luật liên bang tại Hoa Kỳ thiết lập mức lương tối thiểu, lương làm thêm giờ, lưu trữ hồ sơ và tiêu chuẩn lao động trẻ em. Tình trạng FLSA đề cập đến việc phân loại nhân viên là được miễn trừ hoặc không được miễn trừ theo các điều khoản của FLSA.

Ví dụ 

Một ví dụ về tình trạng FLSA là khi một nhân viên được phân loại là miễn trừ, họ không có quyền nhận tiền làm thêm giờ, trong khi một nhân viên không được miễn thuế đủ điều kiện nhận lương làm thêm giờ cho số giờ làm việc ngoài 40 giờ tiêu chuẩn trong tuần làm việc.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!