Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrang bị nhân sự (Staffing)
Trang bị nhân sự (Staffing)

Trang bị nhân sự là một chức năng quan trọng trong nguồn nhân lực, bao gồm việc xác định, tuyển dụng, lựa chọn và sắp xếp các cá nhân vào các vị trí khác nhau trong một tổ chức để đảm bảo rằng tổ chức có đúng người với đúng kỹ năng vào đúng vai trò.

Ví dụ
Trong một công ty khởi nghiệp công nghệ đang phát triển, việc trang bị nhân sự bao gồm việc đăng danh sách việc làm, xem xét sơ yếu lý lịch, thực hiện các cuộc phỏng vấn và cuối cùng là thuê các kỹ sư phần mềm có kỹ năng viết mã cần thiết và phù hợp với văn hóa để đóng góp hiệu quả cho nhóm phát triển của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!