Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrách nhiệm xã hội doanh nghiệp
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là là nghĩa vụ đạo đức của một doanh nghiệp để hoạt động bảo vệ môi trường, xã hội và đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức cao trong kinh doanh.
 
Ví dụ
Một công ty sản xuất thực phẩm sạch có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm của họ đảm bảo an toàn cho sức khỏe của khách hàng.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!