Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrách nhiệm xã hội (Social responsibility)
Trách nhiệm xã hội (Social responsibility)

Trách nhiệm xã hội đề cập đến các nghĩa vụ đạo đức và luân lý mà tổ chức có đối với nhân viên của mình và cộng đồng nơi họ hoạt động. Điều này liên quan đến việc đưa ra các quyết định và thực hiện các hành động ưu tiên cho phúc lợi của nhân viên, xã hội và môi trường, bên cạnh việc đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Ví dụ
Một công ty thực hiện cơ cấu trả lương công bằng và bình đẳng nhằm đảm bảo tất cả nhân viên đều nhận được mức lương đủ sống, bất kể vị trí hay lý lịch của họ. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho người lao động qua việc cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn góp phần giảm bớt sự bất bình đẳng về thu nhập trong cộng đồng. Ngoài ra, công ty có thể bắt đầu các hoạt động thân thiện với môi trường tại nơi làm việc, chẳng hạn như giảm chất thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, để giảm thiểu dấu chân sinh thái và thực hiện trách nhiệm xã hội đối với môi trường.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!