Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrách nhiệm giải trình thuật toán
Trách nhiệm giải trình thuật toán
Trách nhiệm giải trình thuật toán chỉ trách nhiệm của nhà quản lý nhân sự và các chuyên gia dữ liệu để giải thích cách các thuật toán được sử dụng trong quá trình tuyển dụng hoặc đánh giá nhân viên, đưa ra các quyết định quan trọng như thăng tiến, ký hợp đồng và tăng lương. Trách nhiệm này đảm bảo thuật toán đưa ra quyết định minh bạch và không gây ra bất kỳ sự thiên vị hoặc phân biệt đối xử nào.
 
Ví dụ
Giải thích cách một thuật toán sử dụng dữ liệu từ CV của ứng viên để đưa ra quyết định tuyển dụng. Việc đánh giá và xác định trọng số cho mỗi tiêu chí trong CV, như kinh nghiệm làm việc hay trình độ học vấn, cũng như cách thuật toán đưa ra quyết định sẽ được giải thích rõ ràng để ứng viên được đánh giá một cách công bằng.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!