Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrách nhiệm giải trình (Accountability)
Trách nhiệm giải trình (Accountability)

Trách nhiệm giải trình là khả năng chịu trách nhiệm và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao trong một tổ chức.

Ví dụ:
Trong một công ty, mỗi nhân viên đều phải chịu trách nhiệm và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của mình đúng thời hạn và chất lượng. Nếu một nhân viên không làm được công việc của mình, anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm và giải quyết vấn đề đó. Việc đảm bảo accountability trong tổ chức giúp tăng cường hiệu quả và độ chính xác của công việc, đồng thời giúp tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!