Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrắc nghiệm tính cách (Personality test)
Trắc nghiệm tính cách (Personality test)

Trắc nghiệm tính cách là một công cụ đánh giá tâm lý được sử dụng để đo lường và đánh giá các nét tính cách, đặc điểm và kiểu hành vi của một cá nhân. Trắc nghiệm này giúp hiểu rõ hơn về sở thích, điểm mạnh, điểm yếu và khả năng phù hợp của một cá nhân trong một vai trò hoặc tổ chức cụ thể.

Ví dụ
Trong quá trình tuyển dụng, nhà tuyển dụng có thể thực hiện một bài kiểm tra tính cách cho các ứng viên để đánh giá mức độ phù hợp của họ đối với một vị trí cụ thể. Bài kiểm tra có thể khám phá các yếu tố như tính hướng ngoại, sự tận tâm, sự ổn định cảm xúc và cởi mở và có kinh nghiệm. Điều đó giúp cho người sử dụng lao động có thêm thông tin để đưa ra quyết định tuyển dụng sáng suốt.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!