Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrả lương theo thành tích (Pay for performance)
Trả lương theo thành tích (Pay for performance)

Trả lương theo thành tích là một chiến lược đãi ngộ nhằm thưởng cho nhân viên dựa trên thành tích và hiệu quả công việc của họ. Mục tiêu của trả lương theo hiệu suất là khuyến khích nhân viên thực hiện tốt hơn và đạt được mục tiêu của họ bằng cách liên kết tiền thưởng với hiệu suất của họ.

Ví dụ

Một ví dụ về trả lương cho hiệu suất là hoa hồng bán hàng, trong đó số tiền mà nhân viên kiếm được gắn trực tiếp với số lượng bán hàng mà họ tạo ra.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!