Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrả lương theo sản phẩm (Piece-rate pay)
Trả lương theo sản phẩm (Piece-rate pay)

Trả lương theo sản phẩm là một hệ thống trả công trong đó người lao động được trả lương dựa trên số lượng đơn vị sản phẩm họ sản xuất hoặc số lượng nhiệm vụ họ hoàn thành. Đây là một phương thức thanh toán thường được sử dụng trong các ngành mà đầu ra có thể dễ dàng định lượng, chẳng hạn như sản xuất, xây dựng hoặc nông nghiệp.

Ví dụ
Trong một xưởng may, công nhân được trả lương dựa trên số lượng quần áo họ may. Công ty đặt ra một tỷ lệ cụ thể cho mỗi sản phẩm may mặc và công nhân nhận được khoản thanh toán dựa trên số lượng sản phẩm may mặc mà họ sản xuất. Chẳng hạn, nếu tỷ lệ sản phẩm là 2 đô la cho mỗi bộ quần áo và một nhân viên may 100 bộ quần áo trong một tuần, họ sẽ kiếm được 200 đô la cho tuần đó.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!