Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrả lương một phần (Partial pay)
Trả lương một phần (Partial pay)

Trả lương một phần là tình huống người lao động nhận được số tiền lương hoặc tiền lương thông thường bị giảm do nhiều lý do như giảm giờ làm, ngừng việc tạm thời hoặc theo thỏa thuận cụ thể giữa người sử dụng lao động và người lao động. Thường xảy ra khi một nhân viên không thể làm việc theo đúng lịch trình của họ hoặc khi công việc của họ tạm thời bị gián đoạn hoặc bị ảnh hưởng.

Ví dụ
Giả sử có một cửa hàng bán lẻ gặp phải tình trạng kinh doanh tạm thời suy thoái và cần giảm số giờ hoạt động. Do đó, lịch làm việc của nhân viên được điều chỉnh và họ được yêu cầu làm việc ít giờ hơn mỗi tuần. Do đó, trong thời gian giảm giờ làm, nhân viên sẽ nhận được một phần lương $300 mỗi tuần thay vì mức lương đầy đủ thông thường là $600 mỗi tuần.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!