Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrả lương một phần (Partial pay)
Trả lương một phần (Partial pay)

Trả lương một phần đề cập đến sự thỏa thuận trả lương, trong đó nhân viên chỉ nhận được một phần tiền lương hoặc tiền công thường xuyên trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là do giảm giờ làm việc, nghỉ phép tạm thời hoặc các trường hợp khác ảnh hưởng đến thu nhập thường xuyên của họ.

Ví dụ
Trong thời gian toàn công ty tạm thời ngừng hoạt động, nhân viên được trả lương một phần, nhận 50% mức lương thông thường cho đến khi hoạt động bình thường trở lại.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!