Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTrả lương công bằng (Pay equity)
Trả lương công bằng (Pay equity)

Trả lương công bằng đề cập đến nguyên tắc đảm bảo rằng nhân viên được trả công công bằng và bình đẳng cho công việc có giá trị như nhau, bất kể giới tính, chủng tộc hoặc các đặc điểm được bảo vệ khác của họ. Nó nhằm mục đích loại bỏ sự chênh lệch về tiền lương do phân biệt đối xử hoặc thiên vị và thúc đẩy một nơi làm việc nơi nhân viên được trả lương công bằng dựa trên trách nhiệm công việc, kỹ năng và kinh nghiệm của họ.

Ví dụ
Hãy tưởng tượng một công ty có hai nhân viên, Sarah và John, giữ những vị trí có trách nhiệm công việc, trình độ và kinh nghiệm tương tự nhau. Sarah là phụ nữ và John là đàn ông. Nếu Sarah được trả ít hơn John chỉ vì giới tính của cô ấy thì điều này sẽ cấu thành hành vi vi phạm công bằng về trả lương. Để đạt được mức lương công bằng, công ty cần điều chỉnh mức lương của Sarah để phù hợp với mức lương của John, đảm bảo trả lương ngang bằng cho những công việc như nhau.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!