Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTổng thù lao (Total Remuneration)
Tổng thù lao (Total Remuneration)

Tổng thù lao là một phương pháp trả lương toàn diện bao gồm tất cả các hình thức khen thưởng tài chính và phi tài chính do người sử dụng lao động cung cấp cho nhân viên để đổi lấy công việc và đóng góp của họ cho tổ chức.

Ví dụ
Ngoài mức lương cơ bản, gói Tổng thù lao của nhân viên có thể bao gồm tiền thưởng, quyền chọn mua cổ phiếu, phúc lợi sức khỏe, kế hoạch nghỉ hưu, thời gian nghỉ có lương và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Quan điểm toàn diện về lương thưởng này đảm bảo rằng nhân viên được khen thưởng không chỉ bằng tiền mà còn thông qua các phúc lợi và đặc quyền khác nhau.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!