Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTổng thù lao (Total Remuneration)
Tổng thù lao (Total Remuneration)

Tổng thù lao đề cập đến gói lương thưởng tổng thể mà nhân viên nhận được từ người sử dụng lao động để đổi lấy công việc và dịch vụ của họ. Không chỉ bao gồm tiền lương hoặc tiền công cơ bản mà còn bao gồm nhiều thành phần bổ sung khác như tiền thưởng, hoa hồng, ưu đãi, phúc lợi và đặc quyền phi tiền mặt. Tổng thù lao nhằm mục đích cung cấp một gói toàn diện và cạnh tranh để công nhận và khen thưởng những đóng góp, kỹ năng và hiệu suất của nhân viên, đồng thời xem xét phúc lợi tổng thể và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của họ.

Ví dụ
Tổng thù lao của nhân viên có thể bao gồm mức lương cơ bản là 60.000 đô la mỗi năm, tiền thưởng hiệu suất hàng năm 10% dựa trên hiệu suất của cá nhân và công ty, bảo hiểm y tế, kế hoạch tiết kiệm hưu trí với khoản đóng góp phù hợp lên tới 5% tiền lương của nhân viên , thời gian nghỉ có lương và giảm giá cho nhân viên đối với các sản phẩm của công ty. Gói thù lao tổng thể không chỉ bao gồm các khía cạnh tiền tệ mà còn bao gồm các lợi ích và đặc quyền giúp nâng cao giá trị tổng thể và sự hài lòng cho nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!