Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTổng phần thưởng (Total Rewards)
Tổng phần thưởng (Total Rewards)

Tổng phần thưởng là một cách tiếp cận toàn diện để khen thưởng và động viên nhân viên chứ không chỉ là trả thưởng bằng tiền. Nó bao gồm tất cả các yếu tố và lợi ích mà nhân viên nhận được để đổi lấy công việc của họ, không chỉ bao gồm tiền lương và tiền thưởng mà còn cả các phần thưởng phi tiền tệ như phúc lợi, sự công nhận, cơ hội phát triển nghề nghiệp và các sáng kiến cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Ví dụ
Gói Total Rewards dành cho nhân viên tại một công ty công nghệ có thể bao gồm mức lương cạnh tranh, tiền thưởng hiệu suất hàng năm, bảo hiểm y tế, lựa chọn cổ phiếu, giờ làm việc linh hoạt, chương trình chăm sóc sức khỏe, quyền tham gia các khóa học phát triển chuyên môn và sự công nhận cho những đóng góp xuất sắc. Cách tiếp cận toàn diện này nhằm mục đích thu hút, giữ chân và gắn kết nhân viên bằng cách giải quyết các nhu cầu và sở thích đa dạng của họ ngoài khoản thù lao tài chính.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!