Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTổng đại lý (General agents)
Tổng đại lý (General agents)

Tổng đại lý là những cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền hành động thay mặt cho một người hoặc tổ chức khác trong các vấn đề khác nhau. Họ có thẩm quyền đưa ra quyết định và thực hiện các hành động ràng buộc người ủy nhiệm (người hoặc tổ chức mà họ đại diện) trong phạm vi trách nhiệm đã thỏa thuận của họ.

Ví dụ

Đại lý bất động sản được coi là tổng đại lý vì họ có quyền đàm phán và ký kết hợp đồng thay mặt cho chủ sở hữu hoặc người mua bất động sản. Họ đại diện cho quyền lợi của khách hàng và tạo thuận lợi cho việc mua, bán hoặc cho thuê.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!