Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTổng bồi thường (Total Compensation)
Tổng bồi thường (Total Compensation)

Tổng bồi thường đề cập đến tổng thể các phần thưởng và lợi ích tài chính và phi tài chính mà một nhân viên nhận được từ một tổ chức như một phần của việc làm của họ. Điều này bao gồm cả bội thường tiền mặt trực tiếp, chẳng hạn như lương cơ bản, tiền thưởng và hoa hồng, cũng như bội thường gián tiếp, như phúc lợi nhân viên, kế hoạch tiết kiệm hưu trí, bảo hiểm y tế và các tiện ích khác. Khái niệm về tổng bội thường nhằm cung cấp cái nhìn tổng thể về giá trị mà một nhân viên nhận được ngoài lương cơ bản.

Ví dụ:

Một ví dụ về tổng bồi thường là khi gói của một nhân viên bao gồm lương cơ bản là 60.000 đô-la mỹ mỗi năm, tiền thưởng hàng năm 10% dựa trên thành tích cá nhân và thành công của công ty, bảo hiểm y tế, kế hoạch tiết kiệm hưu trí với sự đồng ý của công ty lên đến 5% và các lợi ích bổ sung khác như ngày nghỉ có trả lương, giờ làm việc linh hoạt và giảm giá cho nhân viên. Trong trường hợp này, tổng bồi thường của nhân viên sẽ bao gồm các yếu tố tiền mặt (lương và tiền thưởng) cũng như các yếu tố phi tiền mặt (phúc lợi và tiện ích).

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!