Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTối ưu hóa công cụ tìm kiếm (Search engine optimisation - SEO)
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (Search engine optimisation - SEO)

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) là quá trình tối ưu hóa các trang web và nội dung để đạt được vị trí cao trên kết quả tìm kiếm tự nhiên của các công cụ tìm kiếm, như Google hoặc Bing. Việc tối ưu hóa SEO giúp cho các trang web được tìm thấy dễ dàng và thu hút được nhiều lượt truy cập hơn từ các khách hàng tiềm năng.

Ví dụ

Công ty ABC đã thực hiện tối ưu hóa SEO cho trang web của mình và hiện đang đứng ở vị trí cao trên kết quả tìm kiếm của Google với các từ khóa liên quan đến sản phẩm của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!