Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựToàn cầu hóa (Globalization)
Toàn cầu hóa (Globalization)

Toàn cầu hóa đề cập đến sự liên kết và phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng của các quốc gia, nền kinh tế và nền văn hóa trên toàn thế giới. Việc này liên quan đến trao đổi hàng hóa, dịch vụ, thông tin và ý tưởng trên quy mô toàn cầu, được hỗ trợ bởi những tiến bộ trong công nghệ, giao thông vận tải và truyền thông.

Ví dụ
Một công ty đa quốc gia hoạt động ở nhiều quốc gia, tận dụng chuỗi cung ứng toàn cầu, thị trường quốc tế và nguồn nhân tài đa dạng. Họ có văn phòng và cơ sở sản xuất ở các quốc gia khác nhau và sản phẩm của họ được bán trên toàn thế giới. Các hoạt động và chiến lược của công ty bị ảnh hưởng bởi xu hướng thị trường toàn cầu, sự khác biệt về văn hóa và các hiệp định thương mại quốc tế.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!